Archive for the Category » extrememt Uczelnie «

Prace magisterskie przykładowe

Prace magisterskie przykładowe

Prace magisterskie które mają charakter empiryczny z reguły są interesujące i bardziej użyteczne niż dysertacje magisterskie, które przygotowano wyłącznie na podstawie literatury przedmiotu. Coraz rzadziej promotorzy dopuszczają do obrony prace magisterskie bazujące wyłącznie na źródłach literaturowych. Współcześnie w środowisku uniwersyteckim kładzie się nacisk na aplikacyjność prac dyplomowych, czyli możliwość wykorzystania wyciągniętych w procesie badawczym wniosków w praktyce życia gospodarczego lub akademickiego. inaczej rzecz ujmując, wnioski z części teoretycznej opracowania powinny być przydatne dla dyplomantów (np. inspirować do podjęcia badań własnych lub podmiotów gospodarczych (np. optymalizacja i usprawnienie problemów dostrzeżonych w trakcie badań). Osobną kwestią pozostaje problem z uzyskaniem danych pierwotnych. Studenci piszący gotowe prace magisterskie z reguły spotykają się z odmową wykonania pomiarów w instytucji. Z nieco mniejszym oporem w dostępie do danych spotykają się magistranci zatrudnieni w konkretnej organizacji. W takich okolicznościach wyłącznym sensownym wyjściem jest skorzystanie z ogólnodostępnych danych źródłowych (np. sprawozdań spółek), czy baz danych statystycznych. W ostateczności można poprosić o pomoc w pozyskaniu danych do profesjonalnej firmy ankieterskiej lub zlecić realizację badań serwisom oferującym usługę określaną mianem „pisanie prac”. W ich ofercie można znaleźć wzorcowe prace dyplomowe, plan pracy dyplomowej. Tematy magisterskie gotowe w części teoretycznej pisane są na podstawie literatury przedmiotu. Zestawienie bibliograficzne pracy licencjackiej powinno zostać pogrupowane na literaturę, czasopisma, akty prawne, netografię i źródła inne (np. raporty, ekspertyzy). Tematy licencjackie pisane na podstawie nieważnych źródeł tracą na wartości. W sklepie sprzedawane są opracowania z różnych dziedzin wiedzy.

Studia inżynierskie w Radomiu

Studia inżynierskie w Radomiu

Na studiach budowlanych można zdobyć wiedzę praktyczną związaną z zagadnieniami inżynierskimi w zakresie branży budowlanej. Także informacje na kierunku administracja są częścią studiów budowlanych. EUST w Radomiu wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i od kilku lat kształci na kierunku Budownictwo. Nasi studenci zdobywają wiedzę z przedmiotu budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w tym budowy dróg szynowych czy budownictwa energooszczędnego. Jeśli studenta interesuje wykonawstwo, nadzór, materiały budowlane czy założenie indywidualnej firmy budowlanej dobrym kierunkiem będzie budownictwo ogólne. Aktualnie w naszym kraju wykonuje się wiele dróg, dlatego też studenci wybierają kierunek – budownictwo komunikacyjne. Ostatnio firmy budowlane poszukują specjalistów z kwalifikacjami w zakresie dróg czy robót mostowych. Nowością jest specjalizacja budownictwo energooszczędne, gdzie student zdobywa umiejętności w zakresie technologii budowy energooszczędnych budynków zrównoważonych. EUST umożliwia zdobycie tytułu inżyniera budownictwa z z dowolną specjalnością. Po zakończeniu studiów I stopnia jest możliwość kontynuowania nauki II stopnia na terenie Polski. EUST współpracuje z Mazowiecką Izbą Inżynierów Budownictwa, w której można ubiegać o uprawnienia budowlane w branży drogowej. Uczelnia uzyskała uprawnienia od wielu lat w regionie. Znani wykładowcy z wiodących instytucji i uczelni w kraju bardzo dobrze przygotowują studentów do pracy w zawodzie inżyniera podczas 7 semestrów trwania studiów inżynierskich. Opłaty są wyjątkowo niskie – już od 1500 PLN za semestr.