Kategoria: extrememt Toruń

SKYEYE

SKYEYE

Przedsiębiorstwo Skyeye zajmuje się produkowaniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Dane przestrzenne, które są bazą do stworzenia wyszczególnionych produktów zdobywane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu zaopatrzonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Bardzo dobrze sprawdzają się jako narzędzie do monitorowania zmian w otoczeniu, są idealnym instrumentem promocji.

Jednym z produktów oferowanych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca istotną przewagę nad mapami osiąganymi w sposób tradycyjny. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zbioru zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia wykorzystywane do konstruowania fotomap wykonywane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, na skutek czego nie są zaburzone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze czytelne. Duże znacznie ma również fakt, że wydatek wykonania nalotu przy zastosowaniu drona nie jest duży, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym produktem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób zgodny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są w szczególności przy tworzeniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, także w górnictwie czy przy planowaniu struktur hydrotechnicznych.

Jednostka świadczy również usługi kartograficzne, kreuje plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kontynuuj czytanie

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Kremacja zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu umieszczana się w specjalnej urnie. Kremacja jest nadzwyczaj popularna w Japonii. W Polsce ten sposób pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że kremowanie zwłok nie jest wprawdzie zakazane przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą opcję spalenia zwłok zmarłych. Prawo polskie nie honoruje przechowywania urny z prochami w miejscu innym niż cmentarz, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego trzeba złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też zwykłym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu także na żądanie bliskich zmarłej osoby aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to także pomoc przy planowaniu tradycyjnej uroczystości pogrzebowej, usługi transportowe dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na terenie miasta oraz na terenie całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach stosownie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to kolejna usługa polegająca na jednokrotnym lub regularnym czyszczeniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.

Kontynuuj czytanie