Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych

Praca dyplomowa, magisterska, jak również doktorska powinna zawierać rozdział metodologiczny. Coraz więcej uwagi promotorzy i recenzenci przywiązują do części empirycznej pracy promocyjnej. Teoria stanowi jedynie podstawy do sformułowania problemu badawczego, wysunięcia hipotez. Kolejny krok to przeprowadzenie badania, którego wyniki stanowią właśnie fundament i część zasadnicza dyplomówki, magisterki bądź dysertacji doktorskiej. Część badawcza to tzw. własny wkład studenta. I z tą częścią studenci mają największe problemy. Wynikają one z niewiedzy. W trakcie krótkiego kursu z metodologii nauk adekwatnej dla danego kierunku przekazywane są przede wszystkim podstawy teoretyczne. Brakuje analiz konkretnych przypadków. Pokazania studentom na przykładzie konkretnych tematów jaka jest logika formułowania założeń badawczych, nie mówiąc już o etapach badania naukowego i zasadach jego poprawnego przeprowadzenia. Studenci nie do końca radzą sobie również z prezentacją uzyskanych wyników i ich opisem. Nawet jeżeli dane zostaną poprawnie zaprezentowane, brakuje szczegółowej analizy u uzasadnienia uzyskanych wyników, jak również tzw. dyskusji (czyli odniesienia uzyskanych wyników do rezultatów badawczych innych autorów). Brak te nie wynikają z lenistwa, a właśnie z braków na poziomie elementarnej wiedzy w tym temacie. Z tego też względu warto zastanowić się nad uczestnictwem w warsztacie. Szkolenia z zakresu metodologii badań własnych przeprowadza Know How. Metodologia badań własnych to zagadnienie stanowiące bazę dla realizacji wszystkich szkoleń dla studentów organizowanych przez firmę. Warsztaty mają miejsce w niemal wszystkich większych miastach Polski.


Ocena: 5/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 45 (ostatnio: 25.07.2021 23:41:54)
  • yahoo: 4 (ostatnio: 13.04.2016 08:52:03)

Podlinkuj wpis: